کتابخانه مرکزی
کتابخانه دیجیتال
پژوهشیار
سامانه هم آوا
علم سنجی
سامانه دانش آموختگان

خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
ارتقای 10 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد به مراتب استادی و دانشیاری
Thursday 17 th August 2023
بازدید هیات‌های ارزشیابی رشته‌های تخصصی بیهوشی و کودکان از دانشگاه علوم پزشکی گناباد
Monday 31 st July 2023
ارتقای مرتبه دو عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
Tuesday 18 th July 2023
پرداخت مطالبات اعضا هیات علمی یکی از مهمترین اولویت‌های دانشگاه است
دکتر احمدی:
Sunday 16 th July 2023
فیلم| ارزیابی بیرونی اعتباربخشی موسسه‌ای دانشگاه
Wednesday 5 th July 2023

اطلاعات تماس:

خراسان رضوی, گناباد, حاشیه جاده آسیایی, پردیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: +98-051-57225080
فکس: 051-57223028
پست الکترونیک: edu@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس