دبیرخانه طرح رتبه بندی آموزشی

انتشار محتوا: ۱۸ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۲:۳۱:۳۶ بعد از ظهر

طرح رتبه بندی آموزشی دانشگاههابا توجه به نیاز معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای داشتن ابزاری که با کمک آن بتواند بصورت فرایند نگر و با دید کلان وضعیت آموزشی دانشگاه ها را ارزیابی و رتبه بندی نماید ، طرح رتبه بندی آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ( طرح راد ) با تمرکز بر شاخص های کلان در حیطه های حاکمیتی ، شفافیت مدیریت آموزش ، عملکرد آموزش شاخص های توسعه دانشگاه ، حرکت در جهت تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور ، طراحی و مورد بهره برداری قرار گرفت .

اهداف رتبه بندی آموزشی دانشگاه ها :

·           شناسایی نقاط ضعف و تلاش منسجم و هماهنگ ستاد وزارت و دانشگاه ها برای رفع موانع و مشکلات

·          هدایت دانشگاها به سمت اهداف کلان بخش آموزش عالی کشور و حرکت به سوی دستیابی به اهداف نقشه جامع علمی کشور

·            افزایش روحیه همکاری در فضایی سالم و رقابتی برای سرعت بخشیدن به بالندگی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در بخش آموزش


آیین نامه طرح راد

الگوی طرح رادطرح راد

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس