کتابخانه مرکزی
کتابخانه دیجیتال
پژوهشیار
سامانه هم آوا
علم سنجی
سامانه دانش آموختگان

خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
موافقت وزارت بهداشت با راه‌اندازی رشته فناوری تصویربرداری پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی گناباد
Saturday 9 th September 2023
موافقت وزارت بهداشت با راه‌اندازی رشته تخصصی کودکان در دانشگاه علوم پزشکی گناباد
افتخاری دیگر در حوزه آموزش پزشکی؛
Saturday 9 th September 2023
ارتقای 10 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد به مراتب استادی و دانشیاری
Thursday 17 th August 2023
بازدید هیات‌های ارزشیابی رشته‌های تخصصی بیهوشی و کودکان از دانشگاه علوم پزشکی گناباد
Monday 31 st July 2023

اطلاعات تماس:

خراسان رضوی, گناباد, حاشیه جاده آسیایی, پردیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: +98-051-57225080
فکس: 051-57223028
پست الکترونیک: edu@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس