کتابخانه مرکزی
کتابخانه دیجیتال
پژوهشیار
سامانه هم آوا
علم سنجی
سامانه دانش آموختگان

خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
دکتر مشاری به عنوان سرپرست دانشکده پزشکی دانشگاه منصوب شد
Sunday 21 st May 2023
جمعیت جوان بستر نوآوری،تلاش و شجاعت برای رسیدن به آرمان های کشور است
معاون آموزشی دانشگاه:
Friday 19 th May 2023
تبریک روز استاد به اساتید بیمارستان علامه بهلول گنابادی
تبریک روز استاد به اساتید بیمارستان علامه بهلول گنابادی
Monday 15 th May 2023
همایش منطقه ای فدراسیون جهانی آموزش پزشکی(WFME)  در ایران برگزار شد
Thursday 11 th May 2023
دكتر امين ميرثاني به عنوان مديرگروه جراحي دانشكده پزشكي دانشگاه منصوب شد
Wednesday 10 th May 2023

اطلاعات تماس:

خراسان رضوی, گناباد, حاشیه جاده آسیایی, پردیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: +98-051-57225080
فکس: 051-57223028
پست الکترونیک: edu@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس