کتابخانه مرکزی
کتابخانه دیجیتال
پژوهشیار
سامانه هم آوا
علم سنجی
سامانه دانش آموختگان

خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
10 October 2022 09:06:28 AM

دكتر محمدحسين بهشتي عضو هيات علمي به عنوان سرپرست گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي دانشگاه منصوب شد.

جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
راهيابی تيم دانشجويان دانشگاه علوم پزشكی گناباد به مرحله كشوری پانزدهمين المپياد علمی دانشجويان علوم پزشكی کشور
Saturday 23 rd September 2023
نيمسال اول سال تحصيلي١٤٠٣-١٤٠٢
نيمسال اول سال تحصيلي١٤٠٣-١٤٠٢
Sunday 17 th September 2023
موافقت وزارت بهداشت با راه‌اندازی رشته فناوری تصویربرداری پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی گناباد
Saturday 9 th September 2023
موافقت وزارت بهداشت با راه‌اندازی رشته تخصصی کودکان در دانشگاه علوم پزشکی گناباد
افتخاری دیگر در حوزه آموزش پزشکی؛
Saturday 9 th September 2023

اطلاعات تماس:

خراسان رضوی, گناباد, حاشیه جاده آسیایی, پردیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: +98-051-57225080
فکس: 051-57223028
پست الکترونیک: edu@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس