امور کلاس ها و امتحانات

ایجاد شده در ۱۸ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۲۱:۲۸ قبل از ظهر

مسئول : خانم فاطمه فدوی- داخلی ۲۰۰

شرح وظایف :


۱- تنظیم برنامه و برگزاری امتحانات
۲- اعلام برنامه امتحانات به دانشجویان
۳- ثبت برنامه امتحانات در نرم افزار سما
۴- تهیه و ارسال دعوتنامه امتحانات بر اساس برنامه اعلام شده به اساتید
۵- دریافت به موقع سوالات امتحانی از استادان
۶-نظارت و کنترل بر تکثیر و تایپ سوالات امتحانی
۷-تنظیم برنامه مراقبین امتحانات و ابلاغ به آنان
 

Ø      برنامه امتحانی نیمسال اول ۹۹-۹۸ دانشکده پزشکی

Ø      برنامه امتحانی نیمسال اول ۹۹-۹۸ دانشکده پیراپزشکی

Ø      برنامه امتحانی نیمسال اول ۹۹-۹۸ دانشکده پرستاری

Ø      برنامه امتحانی نیمسال اول ۹۹-۹۸ دانشکده بهداشت

تذکر: برنامه های بارگزاری شده بصورت موقت بوده و احتمال تغییر در آن وجود دارد.لذا دانشجویان محترم جهت اطلاع دقیق از زمان امتحانات به کارت ورود به جلسه استناد نمایند.

        Ø اطلاعیه کارت ورود به جلسه امتحان

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس