آییین نامه ها

انتشار محتوا: ۴ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۲۱:۵۴ قبل از ظهر
آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی
آیین نامه جدید(مهرماه91) ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی
آیین نامه ترفیع سالیانه و رکود
آیین نامه تشکیل هیات عالی جذب
آیین نامه مرخصی اعضای هیات علمی
آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی
آیین نامه ایجاد تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی
آئین نامه ارتقای سالیانه اعضای هیات علمی
دستور العمل اجرایی تسهیلات ساخت مسکن اعضائ هیأت علمی
آیین نامه دریافت پایه تشویقی پژوهشی
آیین نامه جدید شرایط تبدیل وضع با توجه به طرح تحول
آیین نامه جدید فوق العاده ایثارگری
آیین نامه جدید وام مسکن اعضای هیات علمی
آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی (فروردین 96)
شیوه نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی (فروردین 96)
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس