معرفی دبیرخانه هیات اجرایی جذب

ایجاد شده در ۲۰ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۵۸:۴۰ قبل از ظهر

 

معرفی دبیرخانه :

شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1386 با تغییر شیوه جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور با تصویب آیین نامه ای ایجاد ساختارهای جدیدی را برای جذب هیأت علمی تعریف و تعیین کرد.هدف شورا از این اقدام ضمن بهره گیری از توان تحصیل کردگان فرهیخته، کارآمد، مومن و انقلابی و جذب نیروهای جوان و متعهد داخل و خارج از کشور ، ایجاد وحدت رویه در شیوه جذب اعضاء هیأت علمی و کاهش دیوان سالاری است. در ساختار جدید سه سطح برای جذب هیأت علمی زیر مجموعه یکدیگر ایجاد شده است . در راس این ساختار، شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأتی به نام هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقات کشور تشکیل داده است که مستقیما زیر نظر این شورا فعالیت کرده و در دبیرخانه آن مستقر می باشد. زیر مجموعه این هیأت دو هیأت دیگر در دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با عنوان هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وجود دارد که وظیفه نظارت و هماهنگی در جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی را بر عهده دارند. هیأت های اجرایی جذب اعضاء هیأت علمی هم که زیر مجموعه هیأت مرکزی میباشند در هر مجموعه دانشگاهی و موسسه تحقیقاتی را عهده دار جذب متقاضیان جذب هیأت علمی می باشند

وظایف دبیرخانه :

 
 
* شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروههای آموزشی و پژوهشی
* انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی مؤسسه
* تصمیم‌گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی، هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی در چارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه
* انجام کلیه مراحل فراخوان جذب هیات علمی از جمله بررسی صلاحیت علمی و عمومی طرح در هیات جذب و ارسال به وزارت وصدور حکم
* بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان ارتقاء مرتبه * بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان تبدیل وضعیت
* بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان جذب در سایر دانشگاهها
* بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان متعهدین به خدمت
* بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان انتقال به دانشگاه یا خارج دانشگاه
* بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان راتبه تحصیلی
* بررسی صلاحیت عمومی هیات علمی پیمانی یکساله
* پاسخ گویی به شکایات مربوط به مراحل جذب اعضای هیات علمی
* مواردی که مربوط به افراد هیات علمی دانشگاه بوده و نیازمند طرح در جلسه هیات اجرایی جذب می باشد و با تائید هیات جذب باید انجام پذیرد. (انتقال تعهدات – تبدیل تعهدات از درمانی به آموزشی و ...)
* کلیه امورات عادی مربوط به دبیرخانه جذب به علت محرمانه بودن تنها در این واحد قابل انجام میباشد
تلفن تماس : 57226630  -051 و 57223028- 051   - داخلی 174
پست الکترونیکی : jazb@gmu.ac.ir

 


قابل توجه شرکت کنندگان در نوزدهمین دوره فراخوان جذب هیات علمی در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی (پیوست1  پیوست 2 )

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس