فرم ها - دبیرخانه جذب

فرم ها - دبیرخانه جذب

انتشار محتوا: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۵:۵۸ قبل از ظهر

بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبین متقاضی عضویت هیأت علمی - متقاضیان حق التدریس - متقاضیان گذراندن دوره طرح می رساند جهت شروع فرایند اداری این موضوع بایستی فرم پرسشنامه مربوطه را از لینک ذیل دریافت و پس از تکمیل نمودن آن به همراه سایر مدارک خواسته شده که در صفحه سوم پرسشنامه ذکر شده به آدرس :
گناباد - حاشیه جاده آسیایی - معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد - دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
ارسال نمایند .

دانلود پرسشنامه


فرم امتیاز توانایی علمی


آیین نامه جذب

فرآیند جذب اصلی

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس