فراخوان جشنواره

ایجاد شده در ۷ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۳۵:۰۵ بعد از ظهر

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه با همکاری مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی  ارتقای سلامت دانشگاه برگزار می نماید :

اولین جشنواره دانشگاهی اتا ( اشتراک گذاری تجارب ارزشمند اجتماعی )

اهداف جشنواره :

نهادینه شدن پاسخگویی اجتماعی در قشر دانشجو
ارائة الگو های مناسب برای ترویج مسئولیتپذیری اجتماعی
تغییر نگاه دانشجویان
افزایش نوآوری و خلاقیت درخدمت رسانی
تأثیرگذاری و اثربخشی پژوهشها و فناوری
افزایش همدلی و همکاری بین دانشجویان
افزایش حس نشاط در دانشجویان
پایه گذاری نسل جدید در زمینه پاسخگویی اجتماعی
تبیین ضرورت کار داوطلبانه در حوزه سلامت از جنبة علمی، اجتماعی و فرهنگی
تقویت انگیزة دانشگاهیان برای مشارکت در فعالیتهای داوطلبانه
کمک به هدایت اصولی نیروی انسانی و منابع مالی در نظام سلامت

محورهای جشنواره :

● ارتقا سلامت
● سلامت یکپارچه
● دانشگاه بدون مرز
● کارآفرینی اجتماعی
● توانمندسازی جامعه
● ترجمان دانش به زبان مردم
● توجه به مفهوم سلامت و محیط
● مشارکت در برنامههای کاهش آسیب
● مسئولیتپذیری در شرایط بحرانی
● اخلاق حرفه ای
● اخلاق سازمانی
● ترویج کار داوطلبانه
● مصادیق عمومی کار خیر در حوزه سلامت مانند اهدای عضو، اهدای خون، ارائه خدمات درمانی بهداشتی،
فرهنگ سازی و آموزش در زمینه سلامت

بخش های جشنواره :

 فعالیتهای داوطلبانه
 بخش هنری )هنر های تجسمی، ادبی، هنر های نمایشی و فیلم، دیجیتال
 آموزش
 تجارب و ایده ای نوآورانه
 پژوهش و مقاله
 فناوری

مخاطبین :

( اعضای هیات علمی ، اساتید ، دانشجویان و دانشگاهیان )

متقاضیان جهت دریافت فرم ثبت تجارب کیلک نمایند.

فرم ثبت تجربه اساتيد

فرم ثبت تجربه دانشجويان

پست الکترونیکی : sdhprc@gmu.ac.ir

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس