هیات بدوی انتظامی اعضاء هیات علمی

ایجاد شده در ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۰۱:۱۵:۰۱ بعد از ظهر

هیات بدوی انتظامی اعضاء هیات علمی

جناب آقای دکتر حسین عجم زیبد – عضو اصلی هیات انتظامی بدوی
جناب آقای دکتر جلیل مشاری - عضو اصلی هیات انتظامی بدوی
سرکار خانم دکتر صدیقه گوهری بهادری - عضو اصلی هیات انتظامی بدوی
جناب آقای دکتر علیرضا عطاردی - عضو علی البدل هیات انتظامی بدوی
جناب آقای دکتر مرتضی رستمیان - عضو علی البدل هیات انتظامی بدوی
فاطمه قاسمی– کارشناس دبیرخانه

قوانین و آیین نامه های بدوی انتظامی

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس