هیات بدوی انتظامی اعضاء هیات علمی

ایجاد شده در ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۰۱:۱۵:۰۱ بعد از ظهر

هیات بدوی انتظامی اعضاء هیات علمی

جناب آقای دکتر علی محمدپور – عضو اصلی هیات انتظامی بدوی
جناب آقای دکتر جلیل مشاری - عضو اصلی هیات انتظامی بدوی
سرکار خانم دکتر صدیقه گوهری بهادری - عضو اصلی هیات انتظامی بدوی
جناب آقای دکتر آرش حمزه ای - عضو علی البدل هیات انتظامی بدوی
جناب آقای دکتر عباسعلی عباس نژاد - عضو علی البدل هیات انتظامی بدوی
– کارشناس دبیرخانه

قوانین و آیین نامه های بدوی انتظامی

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس