معرفی کارکنان

ایجاد شده در ۹ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۰۱:۱۰:۳۰ بعد از ظهر
 
تصویر
  • نام و نام خانوادگی: خانم طاهره سازوار
  • سمت: کارشناس ارتقاء و ارزشیابی اعضاء هیات علمی
  • مدرک: کارشناس
  • تماس: 051-57225027-داخلی 134
تصویر
  • نام و نام خانوادگی: خانم نسیبه شریعتی
  • سمت: کارشناس ارتقاء و ارزشیابی اعضاء هیات علمی
  • مرتبه: کارشناس
  • تماس: 051-57225027-داخلی 445
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس