معرفی مسئولین، پرسنل وهمکاران ستاد شاهد وایثارگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد

ایجاد شده در ۱۸ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۲:۰۳:۵۹ بعد از ظهر

 

۱- ریاست ستاد : جناب آقای دکتر رضا احمدی (ریاست محترم دانشگاه)

۲- مدیر ستاد : جناب آقای حسن ایرانی

تلفن تماس: داخلی ۱۳۰- ۵۷۲۲۵۰۲۷-  ۵۷۲۲۳۰۲۸

۳- کارشناس ستاد : خانم زهره ساقندی

تلفن تماس : داخلی:۱۴۸-  ۵۷۲۲۵۰۲۷

ستاد از انتقادات و پیشنهادات همه عزیزان، که باعث افزایش و بهبود کیفیت خدمات و تسریع در امور دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر گردد، به نحو مطلوب استقبال می نماید و دست تمامی این یاوران را می فشارد.

آدرس ستاد: دانشگاه علوم پزشکی گناباد- معاونت آموزشی - ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس