امور بایگانی دانشجویان

ایجاد شده در ۱۸ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۲۲:۲۴ قبل از ظهر

 مسئول بایگانی امور آموزشی دانشجویان : آقای سیدمحسن موسوی زاده - داخلی ۱۴۱

۱-ثبت نام و پذیرش دانشجویان براساس لیست های ارسالی از سازمان سنجش آموزش کشور (مشترک با امور ثبت نام)
۲- بررسی و کنترل کلیه پرونده های دانشجویان جدید الورود از نظر مدارک ثبت نامی
۳- کنترل مدارک و اعلام کسری پرونده های دانشجویان در شرف دانش آموختگی
۴-تشکیل پرونده برای دانشجویان انتقالی پس از دریافت مدارک
۵- بایگانی کارنامه دانشجویان
۶- بایگانی کلیه نامه های مربوط به دانشجویان بر اساس تفکیک رشته تحصیلی و سال ورود.
۷- پاسخگویی به سؤالات ارباب رجوع از قبیل شماره نامه، اعلام کمبود پرونده، اعلام شماره معافیت تحصیلی جهت دانشجویان متقاضی گذرنامه و یا گواهینامه راهنمایی و رانندگی و....
۸- تحویل گواهینامه موقت و آماده سازی مدرک تحصیلی برای متقاضیان صدور دانشنامه
۹- شماره گذاری پرونده ها و منظم نمودن آنها به ترتیب رشته و سال ورود
 ۱۰- دریافت کلیه مدارک کسری پرونده ها پس از ثبت نام
۱۱- ارسال کلیه مدارک ثبت نامی دانشجویان انتقالی به سایر دانشگاهها
۱۲- راکد نمودن پرونده های دانشجویان انصرافی،  انتقالی و یا  اخراجی
 ۱۳- تعویض پوشه دانش آموختگان و ثبت در دفتر مخصوص و فایل مربوط به دانش آموختگان
 ۱۴-ارسال کارنامه به استاد راهنما جهت تطبیق دروس و ارسال کارنامه به سایر دانشگاهها برای پذیرفته شدگان در مقاطع بالاتر
 ۱۵- ارسال و بازگشت پرونده دانشجویان جهت اقدام آموزشی به واحد دانش آموختگان

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس