کمیته تخصیص امتیاز آموزش مداوم

ایجاد شده در ۱۸ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۴۶:۰۹ قبل از ظهر

دبیر:  دکتر جلیل مشاری
 

اعضا:·         دکتر رضااسماعیلی(معاون آموزشی دانشگاه)

·         دکتر علی رمضانی(کارشناس مسئول بهداشت دهان و دندان)

·         دکتر مهدی بصیری(مدیر EDC دانشگاه)

·         دکتر فرهنگ سلطانی(عضو هیئت علمی دانشگاه)

·     

·         دکتر لیلا صادق مقدم(معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه)

·         دکتر محمد معصوم زاده(معاون درمان دانشگاه)

·         آقای نعمت الله عباسی(کارشناس آموزش مداوم)

شرح وظایف:- بررسی درخواست برگزاری برنامه ها جهت تخصیص امتیاز

- بررسی کیفیت برنامه های آموزش مداوم

 - تأیید اعضای هیأت علمی به عنوان دبیر علمی و سخنرانان برنامه

- بررسی نتایج ارزشیابی برنامه ها

- نظارت بر حسن اجرای برنامه ها

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس