شورای بورس

ایجاد شده در ۱۸ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۲۹:۲۲ قبل از ظهر

این شورا به منظور تصمیم گیری در خصوص متقاضیان تعهد خاص و همچنین بورس دانشجویان دکتری تخصصی تشکیل می گردد.

 

رئیس شورا: جناب آقای دکتر رضا احمدی(رئیس دانشگاه)

دبیر شورا: جناب آقای رضا اسماعیلی (معاون آموزشی دانشگاه)
 

اعضا:


۱- دکتر شهلا خسروان (معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه)


۲- دکتر جلیل مشاری (معاون درمان دانشگاه)


۳- دکتر محمد حسن مینوئیان

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس