شورای بورس

ایجاد شده در ۱۸ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۲۹:۲۲ قبل از ظهر

این شورا به منظور تصمیم گیری در خصوص متقاضیان تعهد خاص و همچنین بورس دانشجویان دکتری تخصصی تشکیل می گردد.

اهداف:
شورای بورس دانشگاه با توجه به نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه در راستای کمک به تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز و شناخت نوآوریهای علمی و آشنائی با آخرین تجربیات کشورهای خارجی در زمینه های مختلف علمی و تخصصی و امکانات موسسات آموزش عالی مربوطه و نیز انتقال فن آوری نوین به داخل کشور و به منظور تلاش در جهت خودکفا نمودن جامعه علمی اقدام به پذیرش دانشجو در دوره های بلندمدت و کوتاه مدت بر اساس قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور و مقررات شورای اجرائی بورس وزارت و دستورالعمل اجرائی فعالیت می نماید.
وظایف:
1- معرفی افراد متقاضی بورس بر اساس مفاد آئین نامه
2- پیگیری امور متقاضیان قبل از اعزام
3- رسیدگی به وضعیت تحصیلی دانشجویان بورسیه پس از اعزام به خارج و تعیین اساتید ناظر داخلی و معرفی مرکز خدمات آموزشی
4- نیازسنجی مدون و سالانه
5- ارائه پیشنهادهای اصلاحی به وزارت متبوع
6- پیگیری و اعلام بازگشت دانشجویان بورسیه
ترکيب شوراي بورس دانشگاهها:
 رئيس دانشگاه بعنوان رئيس شورا
1-      معاون آموزشي دانشگاه
2-      معاون پژوهشي دانشگاه
3-      دبير هيات اجرائي جذب دانشگاه مربوطه                               
4-      سه نفر از اعضاي هيات علمي به انتخاب رئيس دانشگاه
تبصره:يكي از اعضاي شورا به انتخاب رئيس دانشگاه به عنوان دبير شوراي بورس دانشگاه منصوب مي گردد.
 رئیس شورا: جناب آقای دکتر رضا احمدی(رئیس دانشگاه)
دبیر شورا: جناب آقای رضا اسماعیلی (معاون آموزشی دانشگاه)
 اعضا:
۱- دکتر عبدالجواد خواجوی مقدم
۲- دکتر جواد صادقی نسب
۳- دکتر حسین عجم زیبد
4- دکترلیلا صادق مقدم

آیین نامه

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس