کمیته ماده ۶ آموزش مداوم

ایجاد شده در ۱۸ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۴۴:۳۰ قبل از ظهر

دبیر:   دکتر جلیل مشاری
 

اعضا:·         دکتر رضااسماعیلی(معاون آموزشی دانشگاه)

·         دکترجلیل مشاری(معاون درمان دانشگاه)

·         دکتر علی شهابی(نماینده پزشکی قانونی)

·         دکترابوالقاسم صادقپور(رئیس درمانگاه تأمین اجتماعی)

·         آقای نعمت الله عباسی(کارشناس آموزش مداوم)

شرح وظایف:


این کمیته مسوولیت بررسی وضعیت متقاضیانی را بر عهده دارد که به هر دلیل موفق به تکمیل سوابق آموزش مداوم خود نشده اند و مرکب از نمایندگان معاونت محترم آموزشی، درمان، سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی می باشد.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس