معرفی امور آموزش

ایجاد شده در ۱۸ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۱۸:۱۰ قبل از ظهر

 

مسئول سیستم آموزشی هم آوا - نوید و فرادید در دانشگاه : آقای هاشم نقوی مقدم - داخلی ۱۲۴

کارشناس امور آموزش (دانشکده پیراپزشکی)-خانم مریم خداوردی داخلی 370

کارشناس امور آموزش (دانشکده بهداشت )-خانم زری شریفی داخلی ۲۴۱

کارشناس   امور  آموزش (دانشکده پرستاری)-آقای حسین محمدپور داخلی ۲۴۱

کارشناس امور آموزش علوم پایه و مقدمات بالین (دانشکده پزشکی)- خانم زهرا عجم داخلی 334

کارشناس امور آموزش کارآموزی و کارورزی(دانشکده پزشکی) - خانم نعینه ابراهیم زاده داخلی 446


شرح وظایف کارشناس امور آموزشی دانشکده

فرآیندها :

فرایند اخذ درس به صورت معرفی به استاد

فرایند اعطای سنوات

فرایند انصراف از تحصیل

فرایند تطبیق واحد

فرایند مرخصی تحصیلی

فلوچارت اعتراض آزمون مجازی

فلوچارت اعتراض به نمره در بالین

فلوچارت اعتراض به نمره هم آوا

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس