معرفی امور رایانه ای آموزش

ایجاد شده در ۱۸ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۱۸:۱۰ قبل از ظهر

 

مسئول سیستم آموزشی سما در دانشگاه : آقای هاشم نقوی مقدم - داخلی ۱۲۴
شرح وظایف:

۱- الکترونیکی نمودن فرآیندهای مربوط به ثبت نام دانشجویان
۲- الکترونیکی نمودن فرآیندهای مربوط به پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
۳- راه اندازی سامانه الکترونیکی محاسبه آموزانه
۴- راه اندازی سامانه الکترونیکی ارزشیابی اساتید
۵- راه اندازی سامانه الکترونیکی تجزیه و تحلیل آزمون ها
۶- راه اندازی سامانه الکترونیکی ارتقای اعضای هیات علمی


کارشناس امور آموزشی (دانشکده پیراپزشکی)-خانم فاطمه قاسمی داخلی ۳۴۸

کارشناس امور آموزشی (دانشکده بهداشت )-خانم زری شریفی داخلی ۲۴۱

کارشناس  امور  آموزشی (دانشکده پرستاری)-خانم صدیقه رجب زاده داخلی ۲۴۱

کارشناس امور آموزشی (دانشکده پزشکی)-آقای درودی داخلی ۳۳۵


شرح وظایف :
 

۱- ثبت نام و درج اطلاعات شناسنامه ای و تحصیلی دانشجویان جدیدالورود در سامانه مدیریت آموزشی سما

 

۲- تعریف ترم تحصیلی بر اساس تقویم ترمی در سامانه مدیریت آموزشی سما

 

۳- ثبت دروس ارائه شده در هر نیمسال تحصیلی در سامانه مدیریت سما و انتقال دروس به وب جهت انتخاب واحد نیمسال

 

۴- تکمیل آرایش واحدی رشته های مختلف با رعایت پیش نیاز و هم نیاز

 

۵- انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود (ترم یک)

 

۶- تطبیق واحد دروس مقاطع کاردانی برای مقطع کارشناسی و بالاتر

 

۷- انجام فرآیند انتخاب واحد ، حذف و اضافه و حذف اضطراری

 

۸- فعال نمودن نیمسال ها جهت انتقال اطلاعات دانشجویان در حال تحصیل، میهمان و انتقالی

 

۹- ثبت نام ودرج اطلاعات شناسنامه ای وتحصیلی دانشجویان مهمان در سامانه مدیریت آموزشی سما

 

۱۰- اختصاص شماره دانشجویی به دانشجویان انتقالی از سایر دانشگاه ها 

 

۱۱- ثبت ، صدور و بایگانی نمرات پایان ترم تحصیلی دانشجویان

 

۱۲- ثبت اطلاعات مرخصی، انصراف و اخراجی در سیستم

 

۱۳- صدور و ارسال کارنامه های ترمی به دانشکده ها

 

۱۴- اعلام اخطار کتبی به دانشجویان مشروط در پایان هر نیمسال تحصیلی

 

۱۵- صدور و ارسال کارنامه کل به اداره دانش آموختگان دانشگاه جهت دانشجویان فارغ التحصیل

 

۱۶- ارسال کارنامه کل برای دانشجویان انتقالی به دانشگاه های دیگر و غیر فعال نمودن آنها

 

۱۷- گرفتن کارنامه نیمسال برای دانشجویان متقاضی

 

۱۸- گرفتن تأییدیه انتخاب واحد ترم جاری برای دانشجویان متقاضی

 

۱۹- حذف نمودن انتخاب واحد دانشجویان میهمان، انتقالی و عدم مراجعه

 

۲۰- انجام فرآیند انتخاب واحد و ثبت نمرات دانشجویان میهمان یا انتقالی از سایر دانشگاهها

 

۲۱- تعریف رشته های جدید و تخصیص کد به دروس مربوطه در سامانه مدیریت آموزشی سما

 

۲۲- تهیه و ارسال آمار دانشجویان و دانش آموختگان بر اساس موارد درخواستی

 

۲۳- صدور کارت موقت و دائم دانشجویی

 

۲۴- صدور کارت ویژه کارآموزی بالینی

 

۲۵- تهیه رنکینگ معدل نیمسال تحصیلی دانشجویان براساس درخواست گروه های آموزشی دانشگاه

 

۲۶- دادن رمز عبور و کاربری برای دانشجویان و اساتید 

 

۲۷- بروز رسانی تاریخ اعتبار کاربران، اساتید و دانشجویان

 

۲۸- دادن کد کاربری برای اساتید راهنمای جدید

 

۲۹- صدور کارت اعتباری و تنظیم سطح دسترسی به وب دانشجویان، اساتید مدرس و مشاور در سامانه مدیریت آموزشی سما

 

۳۰- جوابگویی به ارباب رجوع و پاسخگویی تلفن ها در ساعات اداری

 

۳۱- اقدام نامه های رسیده از طریق کارتابل 

 

۳۲- دادن فرم های فیش واریزی برای صدور کارت کارآموزی و کارت دانشجویی المثنی

 

۳۳- بایگانی و تفکیک فرم ثبت نام بر اساس رشته و شماره دانشجویی

 

۳۴- کنترل پرونده های دانشجویان

 

۳۵- حفظ و حراست از اطلاعات تحصیلی دانشجویان

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس