شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

ایجاد شده در ۱۸ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۵۰:۴۱ قبل از ظهر

 

شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه به منظور ارتقای کیفی و کمی برنامه ها و دوره های آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه تشکیل گردیده است تا ضمن نظارت بر حسن اجرای مصوبات و آیین نامه های  وزارتی و دانشگاهی در راستای فراهم آوردن امکانات لازم در زمینه گسترش رشته فعالیتهای آموزشی مرتبط با تحصیلات تکمیلی در سطح دانشگاه گام بردارد.

وظایف شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه:

۱- همکاری با معاون آموزشی دانشگاه و مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، تصمیمات هیات رئیسه و آیین نامه ها و برنامه های مصوب وزارتی
۲- تدوین و پیشنهاد برنامه های مختلف آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه
۳- پیشنهاد تغییرات لازم در نحوه اجرای برنامه های درسی در چهارچوب ضوابط مصوب وزارتی و دانشگاهی
۴- بررسی آیین نامه های تحصیلات تکمیلی و اظهار نظر درباره آنها
۵- پیشنهاد طرحها و دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت تحصیلات تکمیلی
۶- بررسی ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید و گسترش رشته های مورد نیاز تحصیلات تکمیلی دانشگاه
۷- بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که توسط معاون آموزشی دانشگاه، مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه یا دیگر مراجع به شورا ارجاع می شود.
۸- بررسی کیفیت آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه
۹- بررسی پیشنهادات تأسیس رشته ها و دوره های تکمیلی جدید از دانشکده ها

رئیس شورای تحصیلات تکمیلی: دکتر رضا اسماعیلی (معاون آموزشی دانشگاه)

دبیر شورای تحصیلات تکمیلی: دکتر محمود تقوی (مدیر تحصیلات تکمیلی)

اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی:

۱- دکتر علیرضا محمدزاده (معاون آموزش علوم پایه دانشکده پزشکی)

۲- دکتر محمود تقوی (معاون آموزشی دانشکده بهداشت) 

۳- دکتر موسی سجادی (معاون آموزشی دانشکده پرستاری)

۴- دکتر لیلا صادق مقدم(معاون تحقیقات و فناوری)

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس