شورای تحصیلات تکمیلی

ایجاد شده در ۱۸ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۲۴:۳۱ قبل از ظهر

شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه :
شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه به منظور ارتقای کیفی و کمی برنامه ها و دوره های آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه تشکیل گردیده است تا ضمن نظارت بر حسن اجرای مصوبات و آیین نامه های  وزارتی و دانشگاهی در راستای فراهم آوردن امکانات لازم در زمینه گسترش رشته فعالیتهای آموزشی مرتبط با تحصیلات تکمیلی در سطح دانشگاه گام بردارد.

وظایف شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه :

۱- همکاری با معاون آموزشی دانشگاه و مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، تصمیمات هیات رئیسه و آیین نامه ها و برنامه های مصوب وزارتی
۲- تدوین و پیشنهاد برنامه های مختلف آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه
- پیشنهاد تغییرات لازم در نحوه اجرای برنامه های درسی در چهارچوب ضوابط مصوب وزارتی و دانشگاهی
- بررسی آیین نامه های تحصیلات تکمیلی و اظهار نظر در باره آنها
- پیشنهاد طرحها و دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت تحصیلات تکمیلی
- بررسی ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید و گسترش رشته های مورد نیاز تحصیلات تکمیلی دانشگاه
۳- بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که توسط معاون آموزشی دانشگاه، مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه یا دیگر مراجع به شورا ارجاع می شود.
۴- بررسی کیفیت آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه
۵- بررسی پیشنهاد تأسیس رشته ها و دوره های تکمیلی جدید از دانشکده ها

اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی:

۱-     دکتر مجتبی کیان مهر معاون محترم آموزشی و رییس شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی

۲-     دکتر طاهره بلوچی مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دبیر شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی

۳-     دکتر شهلا خسروان معاون محترم تحقیقات و فن آوری و عضو  شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی

۴-     دکتر موسی سجادی معاون محترم آموزشی دانشکده پرستاری  و عضو شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی

۵-     دکتر علیرضا محمدزاده معاون محترم آموزشی دانشکده پزشکی و عضو شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی

     ۶-   دکتر محمود تقوی معاون محترم آموزشی دانشکده بهداشت و عضو شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس