توسعه آموزش هدف والای دانشگاه علوم پزشکی گناباد

انتشار محتوا: ۸ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۲:۳۰ قبل از ظهر
دکتر احمدی در جلساتی با دبیر شورای عالی آموزش پزشکی، دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی و رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت، ضمن پیگیری تاسیس رشته‌های جدید، بخشی از مطالبات دانشگاه در حوزه آموزش را مطرح کرد.
d.g

به گزارش وب‌دا؛ در این جلسات که معاون آموزش دانشگاه و سرپرست شبکه بهداشت و درمان بجستان نیز حضور داشتند، گزارشی از عملکرد حوزه آموزش در دانشگاه و پیگیری تاسیس رشته دکتری پرستاری، کارشناسی ارشد اتاق عمل و کارشناس بهداشت مدارس مجتمع آموزش عالی سلامت بجستان انجام شد.

طرح چالش‌های پیش رو آموزش پزشکی عمومی با توجه به افزایش ظرفیت انجام شده و پیگیری جذب اعضای هیئت علمی مشمول خدمت نظام وظیفه و تبدیل تعهدات متخصصان پزشکی از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه با مدیران حوزه آموزش در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود.
 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس