جلسه دبیرخانه برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری با محوریت برنامه عملیاتی (HOP) معاونت آموزشی دانشگاه

انتشار محتوا: ۴ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۴۲:۵۱ قبل از ظهر
جلسه دبیرخانه برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی با محوریت برنامه عملیاتی (HOP) معاونت آموزشی دانشگاه با حضور معاون آموزشی، اعضا و مسئولین برنامه عملیاتی دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ 24/08/1402 در محل سالن ابن سینا برگزار گردید.

در این جلسه که دبیران کارگروه های برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش و همچنین مدیران حوزه ستادی معاونت آموزشی دانشگاه حضور داشتند، فعالیت های موجود در سامانه HOP و همخوانی آن ها با آخرین شاخص های ابلاغی کارگروه های برنامه جامع مورد بررسی قرار گرفت و در پایان آقای دکتر اسماعیلی معاون آموزشی دانشگاه، ضمن الزام مسئولین هریک از حیطه های برنامه عملیاتی معاونت آموزشی دانشگاه به برنامه ریزی جهت رسیدن به اهداف برنامه در سال 1402، دبیران کارگروه های برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش را به فعالیت هدفمند و جدی تر جهت احصاء اهداف و ارتقای بهره وری در سطح آموزش دانشگاه تشویق و ترغیب نمودند.

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس