فرآیندهای آموزش

انتشار محتوا: ۷ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۴۷:۳۱ قبل از ظهر
فرایند بررسی درخواست برگشت به تحصیل
فرایند فراغت از تحصیل
فرایند صدور گواهی موقت
فرایند دریافت دانشنامه
فرایند تاییدیه تحصیلی برای مقاطع بالاتر
فرایند تاییدیه تحصیلی برای استخدام سازمان های دولتی
فرآیند ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
فرایند اخذ درس به صورت معرفی به استاد
فرایند اعطای سنوات
فرایند انصراف از تحصیل
فرایند تطبیق واحد
فرایند مرخصی تحصیلی
فلوچارت اعتراض آزمون مجازی
فلوچارت اعتراض به نمره در بالین
فلوچارت اعتراض به نمره هم آوا
فرايند پذيرش دانشجوي انتقالي و ميهماني از ساير دانشگاهها
فرايند ميهماني تك درس از ساير دانشگاه
فرايند ميهماني و انتقالي دانشجو در دانشگاه گناباد
فرایند معرفی دانشجوی دارای افت تحصیلی
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس