آیین نامه ها

انتشار محتوا: ۷ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۴۱:۳۶ قبل از ظهر
آيين نامه آموزشي دكتري عمومي حرفه اي 1396
آيين نامه آموزشي كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته
آيين نامه آموزشي كارشناسي ارشد ناپيوسته
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس