آیین نامه ها

انتشار محتوا: ۴ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۸:۲۴ قبل از ظهر
آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر ضمیمه آئین نامه های آموزشی
آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاههای تحت پوشش وزارت بهداشت
تقویت بنیه علمی وزارت
دستورالعمل حمایت و ارائه خدمات به نخبگان شاهد و ایثارگر
قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران
آیین نامه جدید تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر 1397
آیین نامه تشکیل کلاس های تقویتی وگروه های درسی دانشجویان شاهد وایثارگر 1397
آیین نامه نقل وانتقالات دانشجویان شاهد وایثارگر
دستورالعمل اجرایی انتخاب دانشجویان نمونه شاهد و ایثارگر دانشگاه
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس