پیگیری برنامه‌های توسعه آموزش دانشگاه در جلسات مشترک رئیس دانشگاه با مدیران معاونت آموزشی وزارت بهداشت

انتشار محتوا: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۴۸:۵۱ بعد از ظهر
در راستای عملیاتی شدن برنامه های توسعه ای معاونت آموزشی دانشگاه، دکتر رضا احمدی رئیس دانشگاه در جلسات حضوری با مدیران و مسئولین دبیرخانه‌های تخصصی معاونت آموزشی وزارت بهداشت دیدار کرد.
didar dr ahmadi

به گزارش وب‌دا، در جلسات مشترک با رئیس شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت، رئیس دبیرخانه تخصصی آموزش علوم پایه و اعضای بورد پرستاری آخرین برنامه‌های توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه مورد پیگیری قرار گرفت.


پیگیری اخذ مجوز کارشناسی بهداشت مدارس ویژه مجتمع آموزش عالی سلامت بجستان
همچنین در جلسه مشترک با دکتر کوهپایه‌زاده رئیس شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی ضمن پیگیری اخذ مجوز کارشناسی بهداشت مدارس ویژه مجتمع آموزش عالی سلامت بجستان، اخذ مجوز تاسیس رشته های کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی، کارشناسی ارشد اتاق عمل و دیپلم پزشکی خانواده مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.


دیدار با رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت 
شرایط تبدیل وضعیت تعهدات درمانی پزشکان متخصص به تعهدات آموزشی جهت تامین نیروی انسانی هیات علمی دانشکده پزشکی و تسهیل شرایط جذب متقاضیان هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد هم در جلسه مشترک با دکتر آشتیانی رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت، مورد پیگیری قرار گرفت.


پیگیری برای تاسیس مقطع دکتری (PhD) پرستاری
همچنین در جلسه مشترک با اعضای بورد پرستاری وزارت بهداشت، آخرین هماهنگی های لازم برای حضور نمایندگان بورد پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی گناباد و تاسیس مقطع دکتری (PhD) پرستاری انجام شد. در این جلسه که دکتر رضا اسماعیلی معاون آموزشی دانشگاه، دکتر حسین عجم رئیس دانشکده پرستاری، دکتر علی محمدپور عضو بورد پرستاری و خانم نجفی مدیر پرستاری دانشگاه نیز حضور داشتند، گزارشی از وضعیت نیروی انسانی و امکانات دانشکده پرستاری ارایه شد. 


دکتر رضا احمدی ضمن تشکر از نگاه حمایتی معاونت آموزشی وزارت بهداشت نسبت به دانشگاه علوم پزشکی گناباد، توسعه رشته مقاطع تحصیلی دانشگاه و تقویت نیروی انسانی متخصص و اعضای هیات علمی مبتنی بر نیاز منطقه را مورد تاکید قرار داد و اظهار امیدواری کرد که تاپایان سال 1402 مجوز های لازم برای تاسیس رشته مقاطع تحصیلات تکمیلی و دستیاری اخذ گردد.
یادآور می‌شود، در دیدارهای دکتر احمدی با مدیران و مسئولین دبیرخانه‌های تخصصی معاونت آموزشی وزارت متبوع، دکتر رضا اسماعیلی معاون آموزشی دانشگاه هم حضور داشت.
 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس