تبریک روز استاد به اساتید بیمارستان علامه بهلول گنابادی

تبریک روز استاد به اساتید بیمارستان علامه بهلول گنابادی

انتشار محتوا: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۰:۵۶ قبل از ظهر

تبریک روز استاد به اساتید بیمارستان علامه بهلول گنابادی

دکتر رضا اسماعیلی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد با حضور در بیمارستان علامه بهلول گنابادی، هفته گرامیداشت مقام استاد را به اساتید بالینی این مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی تبریک گفت. در این برنامه دکتر طالب زاده رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه نیز حضور داشت.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس