اولین جلسه شورای دانشگاه علوم پزشکی در سال 1402 برگزار شد

انتشار محتوا: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۸:۳۵ قبل از ظهر
معاون آموزشی دانشگاه از برگزاری اولین جلسه شورای دانشگاه در سال جاری با حضور رئیس دانشگاه، اعضای هیأت رئیسه و اعضای شورای دانشگاه در سالن ابن سینای پردیس خبر داد.
shora 1

به گزارش وب دا، دکتر رضا اسماعیلی معاون آموزشی دانشگاه و نایب رئیس شورای دانشگاه با بیان اینکه  شورای دانشگاه دومین رکن سیاستگذاری دانشگاه پس از هیأت امنای دانشگاه است، گفت: بررسی عملکرد دانشگاه، تصویب و توسعه رشته مقاطع دانشگاه، تنظیم سیاست‌ها و برنامه های جاری دانشگاه، بررسی و تأئید برنامه های پذیرش دانشجو و تصویب آیین نامه های داخلی دانشگاه، از مهمترین وظایف و اختیارات این شورا است. 
وی افزود: در اولین جلسه از سال 1402، قوانین برگزاری شورای دانشگاه، گزارش برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی، گزارش اعتباربخشی دانشگاه(پزشکی عمومی/مؤسسه‌ای/ فوریت های پزشکی)، انتقالات و مأموریت اعضای محترم هیأت علمی و توسعه رشته مقاطع تحصیلی دانشگاه، مورد بررسی و تصمیمات مربوطه اتخاذ گردید.
 

shora
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس