توسط یکی از دانشجویان دانشگاه ، دیلاتومتر سرویکال طراحی و ساخته شد.

انتشار محتوا: ۲۵ دی ۱۳۹۰ ساعت ۰۶:۴۱:۰۰ قبل از ظهر


فاطمه حاجتی دانشجوی ترم هفتم مامایی دانشگاه و مخترع این وسیله گفت: دیلاتومتر سرویکال وسیله ای ساده برای اندازه گیری عینی میزان اتساع دهانه رحم در کنترل های زایمان است و در مامایی کاربرد دارد.


وی افزود: این دستگاه از دو حلقه تشکیل شده که در بند میانی درست در وسط طول انگشت (سبابه و وسطی) قرار می گیرد. وی افزود: روی یکی از حلقه ها ، محفظه ای قرار گرفته که ستون نازک و قرقره دور آن را در خود جای  داده که با خروج از محفظه طی چرخش قرقره ، عددی متناسب با دیلاتاسیون سرویکس را طبق نسبت جزء به کل تالس نشان می دهد. حاجتی با بیان اینکه این وسیله استریل ، یکبار مصرف و دارای مکانیسم بسیار ساده ای است ، تصریح کرد: این وسیله
در طی لیبر برای تعیین وضعیت پیشرفت زایمان و بررسی خطر زایمان پره ترم ، در علم مامایی ( زایمان ) اهمیت دارد و تبدیل برداشت ذهنی معاینه کنندگان در معاینه واژینال به معیاری عینی و قابل اندازه گیری از مهمترین اهدف طراحی آن است. 
فاطمه حاجتی افزود: بدلیل اهمیت حل مشکل دقت در تعیین دیلاتاسیون سرویکس طی لیبر ، تلاشهای فراوانی جهت ابداع یا ارتقا روشهای عینی صورت گرفته است اما بر اساس اسناد کتابخانه ملی امریکا تاکنون هیچ یک از این روش ها از نظر "بالینی" مقرون به صرفه یا ارزشمند نبوده و عموماً مانع باقی بررسی ها غیر از دیلاتاسیون می گردند و فقط در تحقیقات کاربرد دارند. وی ، استفاده از مکانیسم بسیار ساده بدون کاربرد هر نوع فناوری پیشرفته ، عدم تماس وسیله با سرویکس ، پرده های جنینی یا سر جنین ، عدم نیاز به پایش های مداوم ، عدم تداخل با سایر معاینات واژینال ، کاربرد آسان و یادگیری راحت ، عدم اتصال وسیله به بخشی از بدن مادر ، عدم نیاز به استفاده از اسپیکولوم ، کاهش اضطراب مادر باردار به دلیل کوچک بودن (حجم کم ) وسیله ، حفظ حس لامسه سر انگشتان که برای تشخیص های زایمانی دیگر نظیر پوزیشن و پرزانتاسیون جنین و افاسمان ضروری هستند و همچنین مقرون به صرفه بودن هزینه کاربرد آن در بالین به دلیل اجزاء مختصر و ساده از مهمترین مزایای این وسیله است.
وی افزود: این وسیله با شماره ثبت 71732 در تاریخ 11 مهر 90 در اداره کل مالکیت صنعتی کشور به ثبت رسیده و در بخش اختراعات جشنواره رازی امسال نیز حضور داشته است.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس