دانشجویان مامایی از شاخص ترین گروه های آموزشی دانشگاه هستند.

انتشار محتوا: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۰۶:۱۹:۰۰ قبل از ظهر

معاون آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در مراسم تجلیل از ماماهای نمونه این دانشگاه که در سالن شهید دکتر چمران برگزار شد ، گفت: رشته مامایی از سال 1372 با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی فعالیت خود را آغاز نمود و از سال 85 به کارشناسی ارتقاء یافت.


دکتر علی محمد پور با بیان اینکه تا کنون 600 نفر در رشته مامایی پذیرفته شده اند ، گفت: از این تعداد تا کنون 470 نفر دانش آموخته شدند و بقیه در حال تحصیل هستند. وی ، از گروه مامایی به عنوان یکی از شاخص ترین گروه های آموزشی این دانشگاه یاد کرد و افزود: نخستین ثبت اختراع دانشجویی این دانشگاه نیز از سوی یکی از دانشجویان رشته مامایی در سال گذشته صورت گرفت. وی ، کار مامایی را کاری آمیخته از علم ، هنر و زیبایی بیان کرد و افزود: روز ماما روز کسانی است که نخستین اشک ها و لبخندها را به نظاره می نشینند و با دستان پر محبت خود عشق را در تجلی گاه آفرینش برای اولین بار به نمایش می گذارند.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس