آیین نامه و فرم ها

انتشار محتوا: ۴ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۱:۳۶ قبل از ظهر
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته
راهنمای نگارش پایان نامه
پیشنهاد طرح تحقیقاتی پایان نامه کارشناسی ارشد
فرم تصویب عنوان طرح تحقیقاتی
فرم درخواست پیش دفاع
فرم درخواست دفاع پروپوزال
فرآیند تصویب پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم گزارش سه ماهه پایان نامه کارشناسی ارشد
فرآیند برگزاری جلسه پیش دفاع و دفاع
فرم ارزشیابی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
فرم گواهی شرکت در جلسات دفاع
فرم اعلام آمادگی جهت دفاع
فرم خام پروپوزال
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس