معرفی کارکنان مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

ایجاد شده در ۱۸ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۱۵:۴۰ قبل از ظهر

 

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی 

نام و نام خانوادگی: آقای دکتر محمود تقوی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

سمت: عضو هیات علمی و مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

پست الکترونیک: tbaloochi@gmail.com

تلفن داخلی: 121

 

 

 

 

امور رایانه ای آموزش

نام و نام خانوادگی:  هاشم نقوی مقدم

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

سمت: مسئول سیستم آموزشی سما

پست الکترونیک: hnaghavim@gmail.com

تلفن داخلی: 124

 

 

نام و نام خانوادگی:  فاطمه قاسمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد  پژوهشگری

سمت:  کارشناس امور آموزشی (دانشکده پیراپزشکی)

پست الکترونیک: fateme_ghasemi80@yahoo.com

تلفن داخلی: 370

 

 

نام و نام خانوادگی: زری شریفی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی

سمت: کارشناس امور آموزش (دانشکده بهداشت)

پست الکترونیک: Sharifi_zari@yahoo.com

تلفن داخلی: 392

 

 

نام و نام خانوادگی:  صدیقه رجب زاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی

سمت: کارشناس امور آموزش (دانشکده پرستاری مامایی)

پست الکترونیک: rajabzadeh.93@gmail.com

تلفن داخلی: 241

 

 

 

امور دانش آموختگان

نام و نام خانوادگی: علی پورفاطمی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی

سمت:  مسئول امور دانش آموختگان

پست الکترونیک: moben_1391@yahoo.com  

تلفن داخلی: 122

 
 
 

نام و نام خانوادگی: مریم اسماعیلی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی

سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی

پست الکترونیک: takmili.gmu@gmu.ac.ir

تلفن داخلی: 137

 

 

 

امور بایگانی دانشجویان 

نام و نام خانوادگی: آقای سید محسن موسوی زاده

مدرک تحصیلی: کارشناس علوم تربیتی

سمت: مسئول امور بایگانی و صدور تأییدیه تحصیلی دانشجویان

 پست الکترونیک: mohsen23771366@gmail.com

تلفن داخلی: 141

  

 

 

امور کلاس ها و امتحانات

نام و نام خانوادگی: فاطمه فدوی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

سمت: مسئول امور کلاس ها و امتحانات

پست الکترونیک: fadavi.fa@gmail.com

تلفن داخلی: 200-201

 

  

 

دبیرخانه شورای آموزشی و نقل و انتقالات دانشجویان

نام و نام خانوادگی: علی پورفاطمی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی

سمت:  کارشناس دبیرخانه شورای آموزشی و نقل و انتقالات دانشجویان

پست الکترونیک: moben_1391@yahoo.com  

تلفن داخلی: 122

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس