اطلاعیه ثبت نام در کلاسهای اوقات فراغت ورزشی فرزندان پرسنل دانشگاه

انتشار محتوا: ۷ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۳۰:۵۹ بعد از ظهر
کلاس های اوقات فراغت ورزشی فرزندان پرسنل دانشگاه علوم پزشکی گناباد - تابستان 1402
برنامه برگزاری کلاسهای اوقات فراغت
نحوه ثبت نام كلاس هاي اوقات فراغت- تابستان 1402
اطلاعیه کلاسهای اوقات فراغت ورزشی فرزندان پرسنل دانشگاه علوم پزشکی گناباد - تابستان 14
اطلاعیه کلاسهای اوقات فراغت ورزشی فرزندان پرسنل دانشگاه علوم پزشکی گناباد - تابستان 14
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس